Archiwum kategorii: Aktualności

Reportaż z wystawy fotografi Keymo

Zapraszamy do obejrzenia reportażu z wystawy fotografii Keymo, której SOHOfinance było wyłącznym sponsorem.

Reportaż z wystawy.
Staramy się być blisko ciekawych wydarzeń artystycznych organizowanych przez naszych partnerów. Cały czas rozwijamy nasz nowy produkt: ART BANKING.
Chcielibyśmy, aby mieli Państwo możliwość inwestowania nadwyżek finansowych w sztukę, co stanowi ciekawą alternatywę dla lokat bankowych czy funduszy inwestycyjnych. W ramach tego, przede wszystkim wspieramy klientów w pozyskaniu finansowania na zakup sztuki oraz tworzymy indywidualne struktury podatkowe, optymalizujące zawierane na rynku sztuki transakcje.

Już działa Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Od 1 lipca 2011 Ewidencja Działalności Gospodarczej prowadzona przez poszczególne urzędy gminy bądź dzielnicy została zastąpiona przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, prowadzoną przez Ministerstwo Gospodarki. Najważniejszym zadaniem CEIDG jest ewidencjonowanie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz udostępnianie wybranych informacji na ich temat. Dzięki CEIDG możliwe jest również złożenie online wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

SOHOfinance sponsorem wystawy fotografii Keymo

SOHOfinance zostało wyłącznym sponsorem wystawy fotografii Keymo. Prace będzie można oglądać w krakowskiej Galerii Olympia, Kraków-Kazimierz, ul. Józefa 18 od 6 maja do 6 czerwca br.

Staramy się być blisko ciekawych wydarzeń artystycznych organizowanych przez naszych partnerów. Cały czas rozwijamy nasz nowy produkt: ART BANKING.
Chcielibyśmy, aby mieli Państwo możliwość inwestowania nadwyżek finansowych w sztukę, co stanowi ciekawą alternatywę dla lokat bankowych czy funduszy inwestycyjnych. W ramach tego, przede wszystkim wspieramy klientów w pozyskaniu finansowania na zakup sztuki oraz tworzymy indywidualne struktury podatkowe, optymalizujące zawierane na rynku sztuki transakcje.

Kasa fiskalna dla prawników i lekarzy

Podatnik, który instaluje kasę fiskalną, zobligowany jest w związku z tą czynnością dopełnić odpowiednich procedur urzędowych. Dlatego już niedługo Urzędy Skarbowe będą przepełnione nie tylko z powodu składania rocznych zeznań podatkowych, ale także w wyniku nowego Rozporządzenia Ministra Finansów*, zgodnie z którym od 1 maja 2011 r. podatnicy, którzy w roku poprzednim korzystali ze zwolnień przedmiotowych (np. prawnicy, lekarze), będą teraz zobowiązani ustalać limit zwolnienia kwotowo. Dla przypomnienia, kasy fiskalnej nie musi instalować podmiot, który w roku poprzednim (2010 r.) nie przekroczył obrotu 40 000 zł. Jeśli natomiast działalność została rozpoczęta w tym roku (2011 r.), dopuszczalny limit wynosi 20 000 zł.

 

Na to czy należy posiadać kasę fiskalną ma wpływ nie tylko limit przychodów. Obowiązek posiadania kasy fiskalnej dotyczy wszystkich tych podmiotów, które świadczą usługi na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (i jednocześnie osiągają określone w ww. rozporządzeniu przychody).

Przykład:
Prawnik, który równocześnie osiąga dochód z dwóch źródeł: świadczy usługi na rzecz kancelarii prawnej, w której jest zatrudniony i dodatkowo prowadzi własną działalność gospodarczą, gdzie obsługuje wyłącznie osoby fizyczne – do obrotu warunkującego posiadanie kasy rejestrującej wlicza wyłącznie przychody uzyskane ze sprzedaży usług osobom fizycznym. Jeśli równocześnie suma jego przychodów w pierwszym roku działalności gospodarczej nie przekroczy 20 000 zł, nie ma obowiązku instalowania kasy fiskalnej.

Jacek Bem dla Rzeczpospolitej

Jacek Bem jest współautorem dodatku do Rzeczpospolitej dotyczącego pozyskiwania finansowania na prowadzoną działalność gospodarczą ” Pieniądze na własną firmę”.

Z publikacji czytelnicy dowiadują się, jak można pokonać przeszkody związane z brakiem środków na założenie i rozkręcenie własnego biznesu. „Niestety instytucje finansowe niechętnie dają pieniądze firmom, które dopiero startują na rynku i nie mają jeszcze ugruntowanej pozycji, a jeśli już pożyczają to raczej niewielkie kwoty”. Dlatego warto wiedzieć o innych możliwościach jakimi można wykorzystywać np: pożyczce hipotecznej i czy  refinansowaniu zakupu środków transportu. Dodatek ukazał się z Rzeczpospolitą z dnia 21.03.2011.

Redukcja kosztów zatrudnienia pracowników

Dla naszych klientów realizujemy projekty optymalizacji obciążeń z tytułu podatków oraz ubezpieczeń społecznych związanych z zatrudnionymi w firmie pracownikami.

 

W ramach implementacji ww. projektu, w zależności od ustaleń z zarządem firmy, m.in.: przeprowadzamy audyty już istniejących struktur zatrudnienia, wskazujemy ryzyka, jak również źródła obniżenia kosztów zatrudnienia w firmie. Wybieramy najlepsze dla Klienta rozwiązania oraz bierzemy udział w procesie wdrażania nowych stosunków pracy oraz stosunków cywilnoprawnych, zapewniających optymalną prawnie elastyczność zawartych umów. We współpracy z kancelarią prawno-podatkową optymalizujemy tytuły świadczeń na rzecz pracowników oraz podwykonawców, zapewniając obniżenie kosztów działania firmy lub wygospodarowanie dodatkowych środków na motywację pracowników. Proces przeprowadzamy kompleksowo.

Po naszej stronie jest cały ciężar związany z przedstawieniem pracownikom nowych warunków zatrudnienia, wspieranie ich w procesie założenia własnej działalności gospodarczej oraz jeżeli wyrażą chęć zajmowanie się później prowadzeniem ww. działalności. Ważne jest to, iż pracownik świadomie dokonuje wyboru dotyczącego zmiany formy „zatrudnienia”, nie jest to narzucane „z góry”.

Więcej informacji: Wojciech Brewka, Prawnik, Starszy Opiekun Klienta,+48 695 982 909; wbrewka@sohofinance.pl

Audyt podatków osobistych 2011

SOHOfinance  wspólnie z Kancelarią Grzywacz, Zawada i Wspólnicy wdrożyła dla swoich klientów unikalny produkt polegający na: szczegółowej analizie posiadanego przez nich majątku osobistego oraz związanych z nim zobowiązań podatkowych.

 

W kolejnym kroku rekomendujemy i wdrażamy konkretne rozwiązania optymalizujące –  uwzględniające również efektywne planowanie podatkowe w przyszłości.

Implementując projekt nasi doradcy podatkowi wnikliwie analizują wszystkie elementy majątku osobistego klienta. Biorą pod uwagę składniki majątku –  nabywane na użytek osobisty oraz kupowane w celach inwestycyjnych (także udziały, akcje i posiadane nieruchomości). Wszystko rozpatrywane jest z uwzględnieniem sytuacji rodzinnej klienta oraz, jeżeli klient tego oczekuje, mając na uwadze optymalizację stosunków majątkowych małżeńskich czy kwestie ewentualnego dziedziczenia. Nasi eksperci omawiają również z klientami ich plany dotyczące zbywania posiadanego majątku osobistego – w celu przygotowania stosownych struktur prawnych optymalizujących zobowiązania podatkowe.
W kolejnych etapach projektu doradcy podatkowi Kancelarii przygotowują rekomendacje, omawiają z klientem propozycje najlepszych rozwiązań, a następnie wdrażają konkretne zmiany. Wszystkie zaimplementowane procedury i struktury posiadają pozytywne opinie prawne i są całkowicie zgodne z obowiązującymi przepisami. Nasi doradcy dbają również o to, aby wprowadzone implementacje były funkcjonalne i spełniały swoje zadanie w jak najdłuższej perspektywie czasowej. Gwarantujemy również doradztwo „po projektowe” w wypadku istotnych zmian wpływających na status quo stanu faktycznego, co może wiązać się z modernizacją przyjętych wcześniej rozwiązań.

 

Więcej informacji: Wojciech Brewka wbrewka@sohofinance.pl; Jacek Bem jbem@sohofinance.pl;

Obowiązki przedsiębiorców w związku z Ustawą o Praniu brudnych pieniędzy

Ustawa z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 roku, Nr 153, poz. 1505 ze zm.) nakłada na wybranych przedsiębiorców obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy.

 

Obowiązki te to głównie prowadzenie ewidencji transakcji i dokonywania odpowiednich zgłoszeń.

 

W szczególności obowiązki dotyczą następujących przedsiębiorców:

1. Zagraniczne osoby prawne prowadzące w Polsce działalność maklerską.
2. Towarowe domy maklerskie.
3. Przedsiębiorcy zajmujący się usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych.
4. Właściciele kantorów.
5. Domy aukcyjne, antykwariaty, działalność factoringowa, komisy, prowadzący obrót nieruchomościami.
6. Fundacje.
7. Stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, przyjmujące płatność w gotówce o wartości min. 15.000 EUR, również w drodze więcej niż jednej operacji.
8. Domy maklerskie.
9. Fundusze inwestycyjne.
10. Podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach (również z niskimi wygranymi).
11. Przedsiębiorcy  przyjmujący płatności za towary w gotówce o wartości min. 15.000 EUR, również w drodze więcej niż jednej operacji.

Procedura dopełnienia czynności ewidencyjnych opisana jest szczegółowo w ustawie i rozporządzeniach.

Za nie zastosowanie się do wymogów stawianych przez ustawę można dostać karę pieniężną w wysokości od 100.000 zł do 750.000 zł, a także bezwzględną karę więzienia do lat trzech.

Optymalizacja podatkowa zakupu i sprzedaży nieruchomości

Przedsiębiorcy oraz osoby nieprowadzące działalności gospodarczej mogą w efektywny sposób zmniejszyć swoje zobowiązania podatkowe wykorzystując przy tym posiadane już nieruchomości.

 

Wspólnie z Kancelarią Grzywacz, Zawada i Wspólnicy zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektu z ww. zakresu skutecznie zwiększając efektywność realizowanych na rynku nieruchomości transakcji.

 

Więcej informacji:Jacek Bem, Opiekun Klienta VIP, jbem@sohofinance.pl; +48 667 940 065

Nowy produkt: refinansowanie zakupu środków transportu

Klientom proponujemy nowy produkt kredytowy – kredyt na refinansowanie kosztów zakupu środków transportu.

 

Korzystając z tego produktu będą Państwo mogli szybko uwolnić środki zainwestowane w samochód i wykorzystać je na inne, dowolne cele.
Oferta jest atrakcyjna zarówno ze względu na niskie oprocentowanie – 7,81% w skali roku, jak uproszczoną procedurę.
Bank wymaga jednie dokumenty rejestrowe firmy, a badanie zdolności klienta opiera na oświadczeniu klienta.
Dodatkowym atutem jest możliwość rozłożenia zobowiązania nawet na 8 lat.

W sprawie szczegółów proszę kontakt bezpośrednio z: Jacek Bem, Opiekun Klienta VIP, +48 667 940 065; jbem@sohofinance.pl.