Redukcja kosztów zatrudnienia pracowników

Dla naszych klientów realizujemy projekty optymalizacji obciążeń z tytułu podatków oraz ubezpieczeń społecznych związanych z zatrudnionymi w firmie pracownikami.

 

W ramach implementacji ww. projektu, w zależności od ustaleń z zarządem firmy, m.in.: przeprowadzamy audyty już istniejących struktur zatrudnienia, wskazujemy ryzyka, jak również źródła obniżenia kosztów zatrudnienia w firmie. Wybieramy najlepsze dla Klienta rozwiązania oraz bierzemy udział w procesie wdrażania nowych stosunków pracy oraz stosunków cywilnoprawnych, zapewniających optymalną prawnie elastyczność zawartych umów. We współpracy z kancelarią prawno-podatkową optymalizujemy tytuły świadczeń na rzecz pracowników oraz podwykonawców, zapewniając obniżenie kosztów działania firmy lub wygospodarowanie dodatkowych środków na motywację pracowników. Proces przeprowadzamy kompleksowo.

Po naszej stronie jest cały ciężar związany z przedstawieniem pracownikom nowych warunków zatrudnienia, wspieranie ich w procesie założenia własnej działalności gospodarczej oraz jeżeli wyrażą chęć zajmowanie się później prowadzeniem ww. działalności. Ważne jest to, iż pracownik świadomie dokonuje wyboru dotyczącego zmiany formy „zatrudnienia”, nie jest to narzucane „z góry”.

Więcej informacji: Wojciech Brewka, Prawnik, Starszy Opiekun Klienta,+48 695 982 909; wbrewka@sohofinance.pl