Już działa Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Od 1 lipca 2011 Ewidencja Działalności Gospodarczej prowadzona przez poszczególne urzędy gminy bądź dzielnicy została zastąpiona przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, prowadzoną przez Ministerstwo Gospodarki. Najważniejszym zadaniem CEIDG jest ewidencjonowanie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz udostępnianie wybranych informacji na ich temat. Dzięki CEIDG możliwe jest również złożenie online wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.