Archiwum autora: admin

CDB uruchamia monitoring należności dla Klientów SOHOfinance

CDB przygotowało dla Klientów SOHOfinance usługę polegającą na wsparciu w odzyskiwaniu należności od  kontrahentów. Działania obejmują stały monitoring należności, przede wszystkim dbanie o to, by należności były regulowane terminowo i nie kumulowały się przeterminowane płatności. Continue reading “CDB uruchamia monitoring należności dla Klientów SOHOfinance” »

Kredyt hipoteczny na oświadczenie

Kredyt hipoteczny na oświadczenie jest unikalną ofertą, przygotowaną przez jeden z wiodących banków. Propozycja skierowana jest wyłącznie do osób wykonujących zawody zaufania publicznego tj.: lekarzy, architektów, radców prawnych, adwokatów, notariuszy, rzeczoznawców majątkowych, biegłych rewidentów, aptekarzy. Continue reading “Kredyt hipoteczny na oświadczenie” »

Skuteczny audyt ubezpieczeń

Klientom proponujemy  opiekę i doradztwo połączone z eksperckim know-how w zakresie posiadanych ubezpieczeń. Zauważyliśmy, że część spośród naszych Klientów ma nieefektywne kosztowo polisy ubezpieczeniowe, które w aktualnych warunkach rynkowych powinny być zastąpione nowymi umowami, zawieranymi na zasadach dużo korzystniejszych. Continue reading “Skuteczny audyt ubezpieczeń” »

Reportaż z wystawy fotografi Keymo

Zapraszamy do obejrzenia reportażu z wystawy fotografii Keymo, której SOHOfinance było wyłącznym sponsorem.

Reportaż z wystawy.
Staramy się być blisko ciekawych wydarzeń artystycznych organizowanych przez naszych partnerów. Cały czas rozwijamy nasz nowy produkt: ART BANKING.
Chcielibyśmy, aby mieli Państwo możliwość inwestowania nadwyżek finansowych w sztukę, co stanowi ciekawą alternatywę dla lokat bankowych czy funduszy inwestycyjnych. W ramach tego, przede wszystkim wspieramy klientów w pozyskaniu finansowania na zakup sztuki oraz tworzymy indywidualne struktury podatkowe, optymalizujące zawierane na rynku sztuki transakcje.

Już działa Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Od 1 lipca 2011 Ewidencja Działalności Gospodarczej prowadzona przez poszczególne urzędy gminy bądź dzielnicy została zastąpiona przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, prowadzoną przez Ministerstwo Gospodarki. Najważniejszym zadaniem CEIDG jest ewidencjonowanie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz udostępnianie wybranych informacji na ich temat. Dzięki CEIDG możliwe jest również złożenie online wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

SOHOfinance sponsorem wystawy fotografii Keymo

SOHOfinance zostało wyłącznym sponsorem wystawy fotografii Keymo. Prace będzie można oglądać w krakowskiej Galerii Olympia, Kraków-Kazimierz, ul. Józefa 18 od 6 maja do 6 czerwca br.

Staramy się być blisko ciekawych wydarzeń artystycznych organizowanych przez naszych partnerów. Cały czas rozwijamy nasz nowy produkt: ART BANKING.
Chcielibyśmy, aby mieli Państwo możliwość inwestowania nadwyżek finansowych w sztukę, co stanowi ciekawą alternatywę dla lokat bankowych czy funduszy inwestycyjnych. W ramach tego, przede wszystkim wspieramy klientów w pozyskaniu finansowania na zakup sztuki oraz tworzymy indywidualne struktury podatkowe, optymalizujące zawierane na rynku sztuki transakcje.