Skuteczny audyt ubezpieczeń

Klientom proponujemy  opiekę i doradztwo połączone z eksperckim know-how w zakresie posiadanych ubezpieczeń. Zauważyliśmy, że część spośród naszych Klientów ma nieefektywne kosztowo polisy ubezpieczeniowe, które w aktualnych warunkach rynkowych powinny być zastąpione nowymi umowami, zawieranymi na zasadach dużo korzystniejszych.

Aktualnie u zainteresowanych Klientów przeprowadzamy bezpłatne audyty ubezpieczeniowe. Obejmują one przede wszystkim:

  • merytoryczną ocenę posiadanych umów ubezpieczenia pod względem zakresu ochrony ubezpieczeniowej, jej kompletności oraz adekwatności wysokości składki ubezpieczeniowej,
  • rekomendację i przygotowanie optymalnego programu ubezpieczeń,
  • przygotowanie zestawienia oferty ubezpieczenia w rekomendowanym zakresie, przedstawione przez wiodące na rynku zakłady ubezpieczeń.

Implementacja wyników audytu ubezpieczeniowego pozwoli Państwu na dostosowanie zakresu posiadanych ubezpieczeń do rzeczywistych potrzeb i umożliwi optymalizację kosztów związanych z zawieranymi ubezpieczeniami.
Osoby zainteresowane szczegółową ofertą prosimy o bezpośredni kontakt z: Jacek Bem; Opiekun Klienta VIP, jbem@sohofinance.pl; ; +48 667 940 065