CDB uruchamia monitoring należności dla Klientów SOHOfinance

CDB przygotowało dla Klientów SOHOfinance usługę polegającą na wsparciu w odzyskiwaniu należności od  kontrahentów. Działania obejmują stały monitoring należności, przede wszystkim dbanie o to, by należności były regulowane terminowo i nie kumulowały się przeterminowane płatności.

Jeśli Klienci wystawiają jedynie kilka faktur i przeterminowane płatności zdarzają się okazjonalnie – podejmujemy działania ad hoc – adaptując procedury do jednorazowych zleceń. Szczegółowe działania każdorazowo dostosowujmy do sytuacji biznesowej klienta, uwzględniając relacje z danym kontrahentem.

 

W takich wypadkach nasze standardowe kroki obejmują przede wszystkim:

  • Używając sprawdzonych i skutecznych skryptów prowadzenia rozmów kontaktujemy się bezpośrednio, telefonicznie z  kontrahentami klienta. Każda z rozmów przebiega wg z góry określonego scenariusza, zależnie, m.in. od okresu/czasu przeterminowania należności. Procedura obejmuje kilka kolejnych kroków, które omawiamy z klientem przed rozpoczęciem działań.
  • Przekazujemy również gotowy materiał dowodowy tj. historię korespondencji, ustaleń i wyjaśnień dłużnika, kopie wszelkiej korespondencji oraz dowody nadania tejże korespondencji, co umożliwia odzyskanie długu na drodze sądowej.
  • W ustalonym zakresie czasowym klient otrzymuje raport z efektów naszych działań.
  • Na życzenie koordynujemy również działania związane z dochodzeniem należności na drodze sądowej.

Z naszego doświadczenie wynika,  iż po podjęciu przez nas działań w zakresie miękkiej egzekucji należności – około 60 % należności przeterminowanych spłacanych jest w ciągu 14 dni od dnia wymagalności.

 

Dzięki naszej praktyce w monitorowaniu należności, wypracowane przez nas schematy działania są bardzo wydajne. Stale ulepszamy nasze procedury, biorąc pod uwagę feedback od osób bezpośrednio kontaktujących się z dłużnikami.

Wymierne profity:

  • Szybsze odzyskanie przeterminowanych należności
  • Bieżąca kontrola przeterminowanych płatności
  • Znaczna poprawa płynności
  • Brak kumulacji niezapłaconych faktur
  • Reagowanie na pojawiające się opóźnienia

Jeżeli potrzebują Państwo naszego wsparcia w odzyskiwaniu  należności prosimy o bezpośredni kontakt z:

Katarzyna Popławska
e-mail: kpoplawska@cdb.pl
kom. 502 020 659