Optymalizacja podatkowa zakupu i sprzedaży nieruchomości

Przedsiębiorcy oraz osoby nieprowadzące działalności gospodarczej mogą w efektywny sposób zmniejszyć swoje zobowiązania podatkowe wykorzystując przy tym posiadane już nieruchomości.

 

Wspólnie z Kancelarią Grzywacz, Zawada i Wspólnicy zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektu z ww. zakresu skutecznie zwiększając efektywność realizowanych na rynku nieruchomości transakcji.

 

Więcej informacji:Jacek Bem, Opiekun Klienta VIP, jbem@sohofinance.pl; +48 667 940 065