Audyt podatków osobistych 2011

SOHOfinance  wspólnie z Kancelarią Grzywacz, Zawada i Wspólnicy wdrożyła dla swoich klientów unikalny produkt polegający na: szczegółowej analizie posiadanego przez nich majątku osobistego oraz związanych z nim zobowiązań podatkowych.

 

W kolejnym kroku rekomendujemy i wdrażamy konkretne rozwiązania optymalizujące –  uwzględniające również efektywne planowanie podatkowe w przyszłości.

Implementując projekt nasi doradcy podatkowi wnikliwie analizują wszystkie elementy majątku osobistego klienta. Biorą pod uwagę składniki majątku –  nabywane na użytek osobisty oraz kupowane w celach inwestycyjnych (także udziały, akcje i posiadane nieruchomości). Wszystko rozpatrywane jest z uwzględnieniem sytuacji rodzinnej klienta oraz, jeżeli klient tego oczekuje, mając na uwadze optymalizację stosunków majątkowych małżeńskich czy kwestie ewentualnego dziedziczenia. Nasi eksperci omawiają również z klientami ich plany dotyczące zbywania posiadanego majątku osobistego – w celu przygotowania stosownych struktur prawnych optymalizujących zobowiązania podatkowe.
W kolejnych etapach projektu doradcy podatkowi Kancelarii przygotowują rekomendacje, omawiają z klientem propozycje najlepszych rozwiązań, a następnie wdrażają konkretne zmiany. Wszystkie zaimplementowane procedury i struktury posiadają pozytywne opinie prawne i są całkowicie zgodne z obowiązującymi przepisami. Nasi doradcy dbają również o to, aby wprowadzone implementacje były funkcjonalne i spełniały swoje zadanie w jak najdłuższej perspektywie czasowej. Gwarantujemy również doradztwo „po projektowe” w wypadku istotnych zmian wpływających na status quo stanu faktycznego, co może wiązać się z modernizacją przyjętych wcześniej rozwiązań.

 

Więcej informacji: Wojciech Brewka wbrewka@sohofinance.pl; Jacek Bem jbem@sohofinance.pl;