Kiedy przedsiębiorca nie ma środków na spłatę kredytu

Jeżeli przedsiębiorca wie, że będzie mieć kłopoty w obsłudze swojego zobowiązania, musi skontaktować się z bankiem, aby wspólnie ustalić postępowanie w zaistniałej sytuacji.

Pamiętajmy, że bankowi z ww. powodów tak samo jak przedsiębiorcy zależy na tym, aby był on w stanie obsługiwać swoje zadłużenie. Aktualnie wiele banków umożliwia swoim klientom prolongatę w spłacie raty.

Więcej informacji: Jacek Bem, Dodadca Klienta Strategicznego, jbem@sohofinance.pl, +48 667 940 065