Pojazdy firmowe a podatek VAT

Pojazdy firmowe a podatek VAT W odpowiedzi na pytania naszych Klientów przypominamy, że od kwietnia br. zmieniły się zasady odliczania podatku VAT od pojazdów firmowych. Standardowo, w celach podatkowych, każdy samochód osobowy jest uznawany, jako wykorzystywany zarówno do działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych. Od wydatków na taki pojazd tj. wydatków na eksploatację (myjnia, naprawy, akcesoria samochodowe) oraz od zakupu samochodu czy rat leasingowych – podatek VAT podlega odliczeniu tylko w wysokości 50%. Podatku VAT od zakupu paliwa nie możemy odliczać. Istnieje też możliwość odliczenia 100% podatku VAT od ww. wydatków, jeżeli samochód osobowy jest wykorzystywany wyłącznie w celach prowadzonej działalności gospodarczej. Podatnik musi udowodnić, że samochód nie jest używany do celów prywatnych i w związku z tym ma obowiązek prowadzić dokładną ewidencję przebiegu pojazdu oraz zgłoszenia w ciągu 7 dni od dnia dokonania pierwszego wydatku związanego z samochodem (np. jego zakupu, nabyciu paliwa czy części) do Urzędu Skarbowego deklaracji o 100% wykorzystaniu pojazdu na cele prowadzonej działalności. Podatku VAT od zakupu paliwa nie możemy odliczać. Nabywając natomiast samochody ciężarowe powyżej 3,5 tony odliczamy 100% podatku VAT od wszystkich kosztów związanych z pojazdem, w tym również paliwa. Ten sam przywilej związany jest z tzw. pojazdami specjalnymi. Mówi o tym art. 86a ust. 4 pkt 2 ustawy o VAT: „VAT podlega odliczeniu w całości – bez obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu – od wydatków na pojazdy, których konstrukcja wyklucza ich użycie do celów nie związanych z działalnością gospodarczą lub powoduje, że ich użycie do celów niezwiązanych z tą działalnością jest nieistotne”.

 

– Tylko prawidłowa informacja o przeznaczeniu pojazdów firmowych, pozwala na unikanie błędów w prowadzonej w tym zakresie księgowości i związanych z tym konsekwencji. Podatnik, który dokonuje odliczenia niezgodnego z przepisami lub w zgłoszeniu do Urzędu Skarbowego, poda informacje niezgodne ze stanem faktycznym, może być ukarany karą grzywny do 720 stawek dziennych* – mówi Małgorzata Krzemińska z zespołu Księgowość Outsourcing CDB Sp. z o.o.

 

*stawka dzienna to 1/30 minimalnego wynagrodzenia o pracę