Podatek dochodowy i VAT w 2016 roku

Przypominamy, że w  styczniu istnieje możliwość zmiany formy opodatkowania dochodów osiąganych w 2016 roku z tytułu działalności gospodarczej.
Zmianę należy zgłosić do Urzędu Skarbowego najpóźniej do 20 stycznia 2016 roku.

 

W 2016 roku dochody z działalności gospodarczej mogą opodatkowane być wg zasad ogólnych:

  • podatkiem liniowym 19% – wybierając tę formę opodatkowania podatnik nie może rozliczać się wspólnie z małżonkiem oraz nie może korzystać z ulg podatkowych. Zasadniczo opłacanie podatku w tej formie jest korzystne dla podatników, którzy osiągają stosunkowo wysoki dochód,
  • podatkiem wg skali podatkowej (dwie stawki 18% i 32%) przy czym najniższy próg podatkowy wynosi 85 528 zł – jest opłacalne dla tych, którzy osiągają dochody do 96 000 zł rocznie, czyli ok. 8 000 zł miesięcznie. Należy zwrócić uwagę jednak na fakt, że osiągane dochody z działalności są łącznie opodatkowane z dochodami z pozostałych źródeł (tj. np. przychody z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy  o dzieło), które podlegają opodatkowaniu wg skali. Podatnik w 2016 roku ma możliwość korzystania niewielu odliczeń i ulg podatkowych. Wybierając tę formę opodatkowania można rozliczyć się za rok podatkowy razem z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci, można też skorzystać z ulgi rodzinnej na dzieci.

W przypadku obu powyżej opisanych form opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej istnieje możliwość zmiany sposobu opłacania podatku dochodowego:

  • podatek dochodowy opłacany może być miesięcznie
  • podatek dochodowy opłacany może być kwartalnie

Wszyscy, którzy planują, iż w 2016 roku będą osiągać wyższe dochody niż w roku 2014 mogą też wybrać uproszczoną formę opłacania zaliczek na podatek dochodowy w br. Podatek taki płacony byłby w stałej, miesięcznej kwocie (nie ma możliwości opłacania podatku kwartalnie), obliczonej od 1/12 dochodu osiągniętego przez podatnika w roku 2014 (pod warunkiem, że w zeznaniu rocznym za 2014 roku lub 2013 roku został wykazany dochód do opodatkowania). Następnie w rozliczeniu rocznym za 2016 rok należy wyliczyć należny podatek od rzeczywistego dochodu osiągniętego w 2016 roku i dopłacić powstałą różnicę w zapłaconym podatku.

 

Jednocześnie przypominamy, że podatek VAT także można opłacać miesięcznie lub kwartalnie.