Przetwarzanie danych osobowych

Informujemy, że administratorem powyższych danych osobowych jest Centrum Doradztwa Biznesowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Mariensztat 8 (dalej „CDB”). Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na wysłane zapytanie i nie będą przekazywane do innych odbiorców. Po tym czasie możemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe jednak wyłącznie w celu obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przez okres ich przedawnienia. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia poprzez kontakt: biuro@cdb.pl. Podanie danych jest dobrowolne ale konieczne do realizacji ww. celu.

Jesteśmy uprawnieni do przekazania Twoich danych osobowych wyłącznie trzem grupom podmiotów:

  • osobom upoważnionym – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonać swoje obowiązki służbowe,
  • podmiotom przetwarzającym – firmom zewnętrznym, którym zlecamy czynności wymagające przetwarzania danych, np. obsługa informatyczna serwera strony internetowej,
  • innym odbiorcom danych – o ile wynika to z przepisów prawa.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do tego abyśmy mogli udzielić odpowiedzi na wysłane przez Ciebie zapytanie.

 

Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.