Personal services i księgowość

PRODUKTYW ramach pakietu SOHOfinance klienci otrzymują stałe wsparcie naszych Opiekunów, Doradców Podatkowych, Prawników oraz Specjalistów ds. Finansów.

 

Nasze opieka w zakresie unikatowego na rynku pakietu personal services obejmuje, m.in.:

– prowadzenie księgowości (comiesięczne zestawienia przychodów, kosztów, wyniku finansowego, wysokości podatku z  komentarzem, dokonywanie w imieniu klienta przelewów),

– zarządzanie płatnościami (gotówką firmową),

– reprezentowanie klientów we wszystkich kwestiach urzędowych i występowanie w imieniu klientów przed instytucjami (np. bankami i innymi firmami). Obejmuje bardzo szeroki zakres usług, przykładowe.: rejestracja pojazdu,  negocjowanie w imieniu klienta warunków umów, potwierdzanie obywatelstwa, składanie wszelkich wniosków czy uzyskiwanie odpisów),

– dopełnianie w imieniu klientów wszelkich innych czynności związanych z prowadzoną przez nich działalnością biznesową.