Art banking

PRODUKTYChcielibyśmy, aby mieli Państwo możliwość inwestowania nadwyżek finansowych w sztukę, co stanowi ciekawą alternatywę dla lokat bankowych czy funduszy inwestycyjnych. Nowy produkt ma być uzupełnieniem tradycyjnych produktów finansowych, które do tej pory oferowaliśmy naszym klientom. Inwestycje w aktywa  w postaci art bankingu należą do elitarnych sposobów lokowania swojego kapitału.

 

Nasze doradztwo przy współpracy ekspertów rynku sztuki  będzie obejmowało, przede wszystkim:

  • analizę i ocenę sytuacji na rynku dzieł sztuki (informacje o aktualnie kształtujących się rynkowych tendencjach, cenach określonych obiektów),
  • planowanie strategiczne, którego celem jest wzbogacenie i rozwój kolekcji,
  • reprezentowanie klienta na aukcjach czy podczas prywatnych transakcji,
  • pomoc w pozyskaniu finansowania na zakup sztuki,
  • doradztwo podatkowe mające na celu wdrożenie odpowiednich struktur zmniejszających koszty zawieranych transakcji,
  • ubezpieczenie dzieł sztuki.